چطور آموزش دهیم؟ – لذت آموختن مفاهیم با مجید کیانپور

وقتی صحبت می کند دوست دارید سر تا پا گوش شوید ، کاملا تحت اثر حرفهایش هستید و با حداکثر توان می آموزید (انگار اصلا اختیاری برای نیاموختن ندارید!)، بر خلاف عادت همیشگی این‌بار چندان تمایلی ندارید تا سرکی به موبایل بزنید، نمی خواهید به موضوع دیگری فکر کنید و البته نمی خواهید صحبت هایش… ادامه مطلب چطور آموزش دهیم؟ – لذت آموختن مفاهیم با مجید کیانپور